Cautare Avansata
Cautare Avansata

0 Lei la 15.000.000 Lei

Mai multe opțiuni de căutare
noi am gasit 0 rezultate
Rezultatele căutării

Termeni și Condiții

Termeni și Condiții de Utilizare a portalului RoTrade.ro

Portalul RoTrade.ro este pus la dispoziția utilizatorilor de către ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București.

Portalul RoTrade.ro permite vizitatorilor, accesul către site-ul unde vor fi expuse oferte diverse, printre care și licitații publice.
Portalul RoTrade.ro permite accesul la serviciile oferite de către ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L., prin Internet, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

UTILIZATORUL CETĂȚEAN
Pentru utilizatorul Cetățean nu este necesară înregistrarea. Acesta poate accesa RoTrade.ro prin link-urile publice.
Prin utilizare formularelor de Contact, cetățeanul va completa date personale pentru care își asumă răspunderea.
Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor, utilizatorul își exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L., pentru verificarea exactității datelor furnizate.
Detalii despre cum sunt prelucrate aceste date, utilizate și stocate urmează să fie descrise în paragrafele următoare.

MODIFICĂRILE SERVICIULUI
ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent portalul RoTrade.ro. În acest caz, ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L. nu este răspunzător față de utilizatori sau față de o terță persoana pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul portalului RoTrade.ro.

LIMITELE RĂSPUNDERII
Utilizatorul acceptă în mod expres că ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L. nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar fără a se limita la prejudicii constând în pierdere de profit, imposibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:
Datele furnizate de către ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L., prin intermediul portalului RoTrade.ro;
Utilizarea defectuoasă sau imposibilitatea utilizării portalului RoTrade.ro;
Accesul neautorizat la datelor utilizatorului;
Declarații sau acțiuni ale unei terțe părți asupra portalului RoTrade.ro;
Datele cu caracter personal din ofertele expuse în portal;
Orice altă problemă legată de portalului RoTrade.ro;

NOTIFICĂRI ȘI COMUNICĂRI
Notificările sau comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică. ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L. poate face notificări privind schimbarea Termenilor și Condițiilor sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general, pe site-ul RoTrade.ro..

POLITICA DE SECURITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L. prelucrează date caracter personal, asigurându-se de respectarea obligațiilor legale prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și respectarea cerințelor legale prevăzute de legislația națională din domeniul de referință.
ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L. cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora și garantează că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.
De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă toate informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, efectuată de compania noastră, având în vedere calitatea de utilizator al portalului RoTrade.ro .
În acest context, vă rugăm sa parcurgeți această politică și, în situația în care apreciați că informațiile prezentate aici nu sunt suficient de explicite pentru dumneavoastră, vă rugăm să ne adresați orice întrebare folosind datele de contact menționate în secțiunea Contact a platformei RoTrade.ro..

CUM COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL CARE VĂ PRIVESC? CARE ESTE SCOPUL ACESTEI PRELUCRĂRI?
Vă informăm că ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L. administrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în condiții de siguranța și numai pentru scopurile utilizării serviciului portalului RoTrade.ro.
Datele dumneavoastră sunt colectate astfel:
Prin trimiterea formularelor de Suport, Contact și GDPR, unde vă exprimați acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal de către ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L., în conformitate cu prevederile GDPR.
Dacă nu sunteți de acord ca datele să vă fie prelucrate de către noi, aveți dreptul și libertatea de a nu utiliza serviciile portalului RoTrade.ro.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR
Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de către ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L. pe baza consimțământului liber exprimat de dumneavoastră, în secțiunea de înregistrare utilizator sau a trimiterii formularelor.
Prin acest consimțământ, sunteți de acord să prelucrăm următoarele date personale:
Datele personale introduse de dumneavoastră în portalul RoTrade.ro;
Vă informăm că, în orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul privind prelucrarea datelor care vă aparțin, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se face prin completarea formularului aferent din secțiunea GDPR a portalului RoTrade.ro sau prin transmiterea unui email la GDPR@RoTrade.ro.
În această situație datele dumneavoastră personale vor fi șterse din evidența noastră și orice prelucrare a acestora va înceta.

SECURITATEA PRELUCRĂRILOR DE DATE PERSONALE
Vă asigurăm că, pentru prelucrarea datelor personale care vă privesc, ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L. a alocat toate resursele necesare și disponibile în vederea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestor date.
Informarea persoanelor care administrează platforma cu privire la responsabilitățile și obligațiile pe care le au în vederea asigurării securității adecvate a prelucrărilor de date.

INFORMAȚII REFERITOARE LA STOCAREA DATELOR PERSONALE
Toate informațiile personale pe care le trimiteți prin intermediul portalului RoTrade.ro, sunt păstrate pe serverele utilizate de către ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L..

CE DREPTURI DE ACCES AVEȚI
La solicitarea dumneavoastră transmisă prin e-mail, prin poștă sau prin completarea câmpurilor aferente din secțiunea Contact a portalului RoTrade.ro, puteți solicita, cu titlu gratuit, informații despre Datele Dvs. cu Caracter Personal, dacă acestea au fost înregistrate în serverele utilizate de platforma RoTrade.ro.
Pentru orice alte informații în legătură cu exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați.

TRANSMITEREA CĂTRE TERȚI A DATELOR PERSONALE
Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc nu sunt transferate către alte state sau către alți destinatari, persoane fizice/sau juridice.
De asemenea, vă informăm că, potrivit obligațiilor legale pe care le avem și când ne este solicitat acest lucru, putem furniza datele dumneavoastră către autorități publice investite cu atribuții specifice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
Deși luăm măsurile necesare pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați, precizăm că transmiterea de informații prin intermediul rețelei publice Internet nu poate fi garantată drept sigură (există conexiuni de rețea intermediare care nu se află sub controlul nostru, cum ar fi furnizorul local de servicii de comunicație). În consecință, vă rugăm să luați în considerare că nu putem garanta securitatea niciunor informații cu caracter personal pe care ni le transmiteți prin intermediul Internetului.

COLECTAREA AUTOMATĂ DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL
În unele cazuri, este posibil ca ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L. să colecteze informații cu caracter non-personal despre utilizatori. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la aplicație.
În timpul utilizării aplicației, ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L. va putea stoca anumite informații despre Utilizator. Aceste informații vor fi sub forma unui fișier “Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere “Cookies” ajută ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L. să construiască o aplicație care să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor utilizatorilor.
Cum în cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier, ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L. recomandă utilizatorilor să consulte instrucțiunile browser-ului pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

ALTE PRECIZĂRI
Având în vedere evoluția continuă a tehnologiilor folosite în domeniul IT&C, modificarea sau completarea posibilă a prevederilor legislative din domeniu, precum și diversificarea serviciilor oferite în timp de către ROMANIAN TRADE PLATFORM S.R.L., ne rezervăm dreptul de a adapta această Politică ori de câte ori va fi cazul. În acest sens, pentru a putea fi la curent cu toate informațiile referitoare la prelucrarea datelor personale care vă privesc, vă recomandăm să consultați periodic acest document.

CLAUZE FINALE
Termenii și Condițiile de Utilizare RoTrade.ro, reprezintă acordul parților și reglementează folosirea de către utilizatori a prezentei platforme web. Accesarea și înscrierea datelor dumneavoastră în această aplicație implică acceptarea expresă și integrală a acestor Termeni și Condiții.

  • Calendar Licitații

  • Ofertele Noastre

  • Căutare Avansata

    0 Lei la 15.000.000 Lei

    Mai multe opțiuni de căutare
  • Calculator de credite

Comparați ofertele